Moda w biznesie

Urlop na wychowanie dziecka jako pauza w pracy

Urlop na wychowanie dziecka to przerwa w pracy w celu wykonywania osobistej opieki nad maluchem, po tym, kiedy opiekunowie zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo opiekunów zastanawia się nad tym, czy skorzystać z takiego urlopu, lub wrócić do pracy.
wychowawczy]
Urlop wychowawczy do sprawowania własnej pieczy nad maluchem może wykorzystać wszelki pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez okres minimum sześciu miesięcy. Do takiego czasu wlicza się również czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Z urlopu nie powinny skorzystać osoby zatrudnione na bazie umowy-zlecenia, bądź te, które mają podpisane umowy o dzieło i podobne, czy też prowadzące swoją aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracującego, a chlebodawca nie może odmówić jego udzielenia. Wniosek wolno napisać samodzielnie, czy też skorzystać z gotowych wzorów. Wymogiem jest to, by wniosek złożyć u chlebodawcy co najmniej 21 dni przed przewidywanym zaczęciem urlopu.
urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com
Z prawa do urlopu wychowawczego ma możliwość skorzystać matka dziecka, tata, ewentualnie oboje. Urlop ten może zostać udzielony zarówno mamie, jak i ojcu dziecka, albo jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, lub opiekunów należy się wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu, prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców, czy też opiekunów. Urlop wychowawczy może być rozciągnięty na kilka części.

Opiekun, który nie skorzystał bezpośrednio po macierzyńskim pełnego urlopu wychowawczego, jedynie wziął go w dwóch fragmentach, urlop wychowawczy jest w stanie rozdzielać tylko na trzy części.