Moda a finanse

Jak rozpocząć wyliczać i opłacać aktualne składki ZUS?

Zatrudniając się w firmie, dostajemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem podpisania umowy o pracę, chlebodawca winien rozpocząć obliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Jednakże mało osób wie jakie dosłownie i w jakiej wielkości składki winny być płacone, a jeszcze mniejsza liczba pracowników ma świadomość, że są sytuacje, w jakich nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania finansowe wobec ZUS.

klik

Autor: pang yu liu
Źródło: http://www.flickr.com

Składki przymusowe, które chlebodawca musi opłacać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie maszyn rolniczych emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wysokość szacowana jest na bazie gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez zatrudnionego. ZUS aktualne składki wyliczane są na bazie wskaźników. Płacenie składek jest przymusowe, a kto nie dokonuje obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w założonym przepisami czasie, również kto nie dokonuje obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych, także imiennych protokołów comiesięcznych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z zarządzeniami, skrócenie okresu wypowiedzenia powinno być zastosowane tylko w stosunku do pracowników zaangażowanych na bazie umowy o pracę na czas nie oznaczony z trzymiesięcznym czasem wymówienia . O ile warunek ten nie jest wykonany, to zmniejszenie wymówienia nie jest możliwe.

Nie czekaj, tylko poczytaj więcej umowa zlecenie zus na omawiany wątek – informacje będą na pewno niezwykle interesujące, więc kliknij tu i zobacz więcej.

W wypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do zadośćuczynienia w kwocie uposażenia za pozostałą część czasu wypowiedzenia, to znaczy za jeden, czy też dwa miesiące. Odszkodowanie to przysługuje jednakże tylko w wypadku, gdy skrócenie nastąpiło z powodu stwierdzenia plajty, albo likwidowania jednostki.

pracownicy

Autor: Texas State Library and Archives Commission
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli skrócenie okresu wypowiedzenia nastało w drodze porozumienia stron, takie żądanie pracownikowi nie przysługuje. Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wymówienia jest zyskiem pracownika i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Sposoby szacowania wielkości odszkodowania z tytułu mniejszego okresu wypowiedzenia wskazuje właściwe zarządzenie. Więcej na