Bakterie nie przeżyją

Mikroby prześladują homo sapiens od startu jego pobytu na świecie. W okresach prehistorycznych pierwi ludzie nierzadko odchodzili w młodym (jak na nasze dzisiejsze statystki) z powodu błahych chorób. W świecie starożytnym i w wiekach średnich świat ludzi był dręczony przez zarazy. Jednakże to nie plagi były najgorsze – schorzenia lżejszego typu wpędzały ludzi do grobu dzień w dzień.